Javno savjetovanje – Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2023. godini

U svrhu informiranja javnosti, dana 8. prosinca 2022. Grad Hvar objavljuje Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2023. godini te poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 16. prosinca 2022. godine.

Zainteresirani dionici svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju na Obrascu sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta (Prilog 2) slanjem na mail adrese: procelnik@hvar.hr i ita.pavicic@hvar.hr.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije.

Odluka se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Prijedlogom Odluke se predlaže da se na području Grada Hvara s pripadajućim naseljima zabrani izvođenje radova u vremenu od 15. svibnja do 2. listopada 2023. godine.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ RH, br. 153/13).

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se javno istakne pri slanju primjedbi/ prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju – Prilog 1

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2

Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2023. godini

Mišljenje Turističke zajednice grada Hvara od 7. prosinca 2022. godine

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO