Snimke sjednica

Snimka 52. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 52. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 22. prosinca 2020. možete poslušati na poveznicama.


52. GV – 1. točka – Pitanja vijećnika

52. GV – 2. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o za 2021.

52. GV – 3. točka – Prijedlog Zaključka odavanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

52. GV – 4. točka – Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2021.

52. GV – 5. točka – Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021.

52. GV – 6. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o namjeni prostora Fontika 1, 2 i 3 za smještaj izložbenog prostora turističke kulture grada Hvara

52. GV – 7. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine

Snimka 51. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 51. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 10. i 22. studenoga 2020., možete poslušati na poveznicama.


51. GV – 1. točka – verifikacija zapisnika 49. i 50. sjednice

51. GV – 2. točka – Pitanja vijećnika

51. GV – 3. točka – Prijedlog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

51. GV – 4. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenja viškova iz proteklih godina

51. GV – 5. točka – Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2021.

51. GV – 6. točka – Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.

51. GV – 7. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.

51. GV – 8. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021.

51. GV – 9. točka – Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga Grada Hvara za 2021.

51. GV – 10. točka – Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

51. GV – 11. točka – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

51. GV – 12. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja grada, održavanja javnih površina i održavanja javne rasvjete za 2021.

51. GV – 13. točka – Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara za 2021.

51. GV – 14. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti HGSS stanice Split na području Grada Hvara za 2021.

51. GV – 15. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara

51. GV – 16. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem L-13

51. GV – 17. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 3908/14, K.O. Hvar

51. GV – 18. i 19 točka – Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara

51. GV – 20. točka – Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina

51. GV – 21. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju dodatnog natječaja za stipendiju Grada Hvara

Snimka 50. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 50. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 26. studenoga 2020., možete preuzeti na poveznicama.


50. GV 1. točka  – Verifikacija zapisnika sa 47. sjednice GV

50. GV 2. točka  – Pitanja vijećnika

50. GV 3. točka  – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Zajedničke Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

50. GV 4. točka  – Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

50. GV 5. točka  – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sportsko-društveni centar „Tenis“ – uređenje pomoćnih prostorija

50. GV 6. točka  – Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

50. GV 7. točka  – Prijedlog Zaključka o smanjenju poreza na korištenje javne površine za postavu štekata – Sounds good j.d.o.o.

50. GV 8. točka  – Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja kapitalnog projekta “Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” na daljnje upravljanje i održavanje

50. GV 9. točka  – Prijedlog Odluke o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja kapitalnog projekta “Uređenje i opremanje dvorišta dječjeg vrtića” na Dječji vrtić “Vanđela Božitković”

50. GV 10. točka  – Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine

50. GV 11. točka  – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Zaključka o osnivanju kiparske kolonije

50. GV 12. točka  – Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Hvara

50. GV 13. točka  – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluka

50. GV 14. točka  – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara

50. GV 15. točka  – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 4560/2, K.O. Hvar

50. GV 16. točka  – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 4514, K.O. Hvar

50. GV 17. točka  – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine k.č. 3914/28, Zk. ul. 2483, K. O. Hvar