Snimka 53. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 53. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 23. veljače 2021. možete poslušati na poveznicama.


53. GV 1. točka – verifikacija zapisnika

53. GV 2. točka – pitanja vijećnika

53. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja

53. GV 4 točka – Izvješće gradonačelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

53. GV 5. točka – Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Hvara

53. GV 6. točka – Plan rada Vijeća za 2021. godinu

53. GV 7. točka – Prijedlog Operativnog plana za turističku sezonu 2021. godine

53. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o grobljima

53. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

53. GV 10. točka – Prijedlog Plana postavljanja uređaja za podizanje ili mijenjanje gotovog novca (bankomata) na području Grada Hvara

53. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme za poslovne prostore 1, 2 i 3 u Fontiku

53. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima temeljem Izvješća o očitovanjima na sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2021. – 2023. godina

53. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina

53. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Glavni projekt nove gradske knjižnice u vrtu Palače Vukašinović

53. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. br. 4621/2, K.O. Hvar

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO