Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu sadrži:

1. Godišnji izvještaj za 2022. godinu – objava gradonačelnika

2. Opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. – Zaključak Gradskog vijeća

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO