Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu sastoji se od:

1. Zaključka Gradskog vijeća Grada Hvara od 27. srpnja 2021. g.
2. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablice od 1. do 11.)
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima – tablice uz izvještaj o izvršenju
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. g.
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO