Zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH i obustava rada tržnica

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

-          socijalnog distanciranja

-          ne zadržavanja na javnim prostorima

-          posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

-          za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi

-          za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i

-          za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke. Odluku možete preuzeti OVDJE.

***

Također, od danas je na snazi i Mjera o obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti. Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekta u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove odluke.

Više na poveznici: https://koronavirus.hr/odluka-o-obustavi-rada-trznica/273

***

Radno vrijeme benzinskih postaja – pojašnjenje

Nastavno da Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i ostalim uslužnim djelatnostima te održavanja sportskih i kulturnih događanja ( od 19. ožujka 2020.), i Odluke o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), koje su donesene od Stožera CZ RH, Stožer donosi pojašnjenje istih:

- na radno vrijeme benzinskih postaja NE ODNOSI se Odluka o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), te iste mogu raditi kao i do sada, shodno uobičajenom radnom vremenu.

- na rad ugostiteljskih objekata koji rade u sklopu benzinskih postaja primjenjuje se Odluka o zabrani rada (od 19. ožujka 2020.), te je istima ZABRANJEN RAD.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus