UDRUGE – ZA JAVNI NATJEČAJ UDRUGA U KULTURI

1) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 

2) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU NISU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINUProtected with SiteGuarding.com Antivirus