SVJETSKI DAN DIJABETESA 14.STUDENI 2017 OBILJEŽEN NA HVARU

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar  obilježilo je Svjetski dan šećerne bolesti 14.studeni u Starome Gradu u više navrata.Budući je ove godine akcent stavljen na dijabetes kod žena, pregledano je više žena iz Dnevnog boravka u organizaciji voditeljice Željane Škarpa, kao i pacijenata obuhvaćenih  patronažnom službom Staroga Grada prodvođenom sestrom Marinom Potočnjak.Radila se pretraga dnevnog šećara u krvi,krvnog tlaka kao i HbA1c     / tromjesečni šećer / za  one problematične.Zdravstveni dio odradila je zdušno Olja Budrović,zaposlenica na zdravstvenim programima CK Hvar. Ovo je prilika za obavljanje kontrole oboljelih  na otoku kao i otkrivanje bolesti kod “zdravih ” koji nisu ni znali da imaju problem . Odaziv velikog broja zainteresiranih građana,posebno žena ,potvrda je dobre suradnje Crvenog križa,Dnevnog boravka i patronažne službe kao bitnih čimbenika u zaštiti zdravlja ciljanih skupina.

Svake godine u svijetu od posljedica dijabetesa umre oko pet milijuna ljudi, a 40 posto oboljelih niti ne zna da ima šećernu bolest, upozorava Hrvatski savez dijabetičkih udruga u povodu Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, 14. studenoga, koji je ove godine posvećen prevenciji i liječenju žena.

Da je riječ o bolesti koja poprima razmjere epidemije, pokazuju i procjene Međunarodne dijabetičke federacije da će u razdoblju od 2015. do 2040. godine broj oboljelih od dijabetesa u svijetu sa 415 milijuna porasti na 642 milijuna.

Među oboljelima  je 199 milijuna žena, s projekcijom da će se do 2040. godine ukupan broj oboljelih žena povećati na 313 milijuna, objavio je Hrvatski savez dijabetičkih udruga uoči Svjetskog dana koji će se obilježiti u 160 zemalja svijeta.Protected with SiteGuarding.com Antivirus