Snimka 54. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 54. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 30. ožujka i 6. travnja 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

I. dio sjednice – 30. ožujka 2021.

54. GV 1. točka - verifikacija zapisnika i utvrđivanje Dnevnog reda

54. GV 2. točka - pitanja vijećnika

54. GV 3. točka - Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

54. GV 4. točka - Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka elektrifikacije otoka Galešnik, Jerolim, Marinkovac i Sveti Klement

54. GV 5. točka - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o Planu upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” u pedagoškoj godini 2021./2022.

54. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

54. GV 7. točka - Prijedlog Zaključka o priznavanju tužbenog zahtjeva u predmetu P-1929/19

54. GV 8. točka - Prijedlog Zaključka o oročavanju novčanih sredstava

54. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

54. GV 10. točka - Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

54. GV 11. točka - Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina

 

II. dio sjednice – 6. travnja 2021.

54. GV 12 točka - Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih prostora 2. i 3. u Fontiku

54. GV 13. točka - Prijedlog Zaključka o očitovanju o zahtjevu za ocjenu zakonitosti

54. GV 14. točka - Prijedlog Plana o postavljanju uređaja za podizanje i mijenjanje gotovog novca (bankomata) na području Grada Hvara

54. GV 15. točka - Prijedlog Odluke o visini naknade obavljanja poslovne djelatnosti podizanja i mijenjanja gotovog novca s javne površine (bankomata) na području Grada Hvara

54. GV 16. točka - Prijedlog Odluke o korištenju i zakupu javne površine

54. GV 17. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara (SG, broj 3/17)

54. GV 18. točka - Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

54. GV 19. točka - Prijedlog Analize sustava civilne zaštite u 2020. godini

54. GV 20. točka - Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2021. godini s planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostoraProtected with SiteGuarding.com Antivirus