Snimka 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. srpnja 2021. možete poslušati na poveznicama.

3. GV 1. točka - Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća

3. GV 2. točka - Pitanja vijećnika

3. GV 3. točka - Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

3. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

3. GV 5. točka - Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godine

3. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. GV 7. točka - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. GV 8. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

3. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

3. GV 10. točka - Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima

3. GV 11. točka - Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

3. GV 12. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

3. GV 13. točka - Prijedlog Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja

3. Gv 14. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

3. GV 15. točka - Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o obvezi posjedovanja vlastitih spremnika za otpad

3. GV 16. točka - Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

3. GV 17. točka - Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

3. GV 18. točka - Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Hvara

3. GV 19. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za javne površine

3. GV 20. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora

3. GV 21. točka - Prijedlog Odluke o Povjerenstvu za trajni smještaj Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

3. GV 22. točka - Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgovaProtected with SiteGuarding.com Antivirus