Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt Odluke, ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove i svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne Odluke o komunalnim djelatnostima, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara”) ili na e-mail adrese procelnik@hvar.hr i ita.pavicic@hvar.hr, od 14. rujna 2020. do 30. rujna 2020. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u konačni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Hvara na usvajanje.

Javni poziv za savjetovanje – Odluka o komunalnim djelatnostima

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

Obrazac za savjetovanje – komunalne djelatnosti GHProtected with SiteGuarding.com Antivirus