Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu

Sukladno članku 1. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Grad Hvar proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus