Savjetovanje s javnošću – pristigla primjedba

Sukladno odredbama Savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara, Grad Hvar objavljuje pristiglu primjedbu, koju možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus