Danas započela Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPU Grada Hvara

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara trajat  će od 31. ožujka do 14. travnja 2014. godine. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 9. travnja u gradskoj Loggi, s početkom u 11 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi mogu se dati zaključno s ponedjeljkom, 14. travnja 2014. godine.

Kako sudjelovati u javnoj raspravi (u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji):

1. Nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

2. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Protected with SiteGuarding.com Antivirus