Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

Informacija o početku postupka: OVDJE .

Odluka o započinjanju postupka: OVDJE .Protected with SiteGuarding.com Antivirus