Održana edukacija interventnog tima gradskog društva crvenog križa otoka Hvara

U Hvaru je održana edukacija i osposobljavanje HCK u loži hotela „Palace“ 26.02.2013.godine  u prisutnosti većine članova Tima.

Edukaciju je proveo dipl. pravnik Joško Metličić,zadužen ispred Županijskog Crvenoga  križa  , a u ime Službe za pripremu i djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama HCK-a.

Iznesene teme su bile:

  • Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
  • Hrvatski Crveni križ
  • Strategija 2010
  • Ekipe HCK za djelovanje u katastrofama
  • Interventni timovi- temeljna znanja i specijalistička znanja
  • HCK –odgovor na krizne situacije u Hrvatskoj
  • HCK-odgovor na međunarodne katastrofe.

Zadaci su podijeljeni,a edukacije pojedinih segmenata Tima poput: tim procjene stanja,prve pomoći,službe traženja,psihološke pomoći, smještaja  i prehrane,osiguravanja  higijenskih uvjeta ugroženih-  tek slijedi.

Ravnateljica:Maja Budrović

ZAHVALA ZAKLADE ANE RUKAVINEtagged:
Protected with SiteGuarding.com Antivirus