ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA

UDRUGE OSOBA SA INVALIDITETOM : „ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITEOM ZA 2016.GODINU

 


 

OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA : „ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 


 

UDRUGE U KULTURI : „ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 


 

UDRUGE U SPORTU : „ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus