Odluka o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada

Radi posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID-19 gradonačelnik Grada Hvara donosi Odluku o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada.

Odlukom se utvrđuje jedinstvena cijena pohađanja vrtića za mjesec ožujak po pojedinačnim programima:

-          za 10-satni jaslički program iznos od 365,00 kuna;

-          za 10-satni vrtićki program iznos od 346,00 kuna;

-          za 8-satni vrtićki program iznos od 336,00 kuna;

-          za 5,5-satni vrtićki program iznos od 258,00 kuna.

Roditeljima one djece koja u ožujku nisu nikako polazila Dječji vrtić naplatit će se osnovna uplata u iznosu od 192,00 kune bez potrebe za dodatnim ispričnicama.

Participacija roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića neće se naplaćivati za djecu koja od 1. travnja pa do uspostave redovitog rada Dječjeg vrtića neće polaziti Dječji vrtić.

Za djecu koja od 1. travnja budu polazila Dječji vrtić, participacija će se naplaćivati temeljem važeće Odluke o izmjeni Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića ”Vanđela Božitković”,  KLASA: 601-01/08-01/3 ; URBROJ: 2128-01-01-08-4; od 7. travnja 2008. godine.

Ova Odluka ostaje na snazi dok traju posebni uvjeti uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus