Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara

Tekst odluke možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus