Obrazac za prikupljanje potpisa birača Velo Grablje

Obrasci su dostupai na sljedećim linkovima:

OMS 1 GIP Hvar

OMS 2 GIP Hvar

OMS 3 GIP Hvar

OMS 4 Ocitovanje GIP Hvar

Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara do 02. rujna 2016.g. do 15,00 sati na adresu: Tajništvo Grada Hvara, Milana Kukurina br. 2/II, 21450 Hvar  (čl. 12. Oluke o pravilima za izbor članova mjesnih odbora).Protected with SiteGuarding.com Antivirus