Objava registra ugovora javne nabave za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2016

Registar Ugovora 01.01.- 30.06.16 tablica

Registar ugovora o javnoj nabavi 1.01 od 31.07.2016.Protected with SiteGuarding.com Antivirus