Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja za prijam u službu – namještenik-pomoćni radnik na spomenicima kulture

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus