Obavijest o radovima na nerazvrstanim cestama

Obavještavaju se građani grada Hvara da će od 18. do 20. svibnja Grad Hvar pristupiti rekonstrukciji nerazvrstanih cesta i nanošenju novih slojeva kolničke konstrukcije na sljedećim lokacijama:

- ulica Pavla Rossa

- ulica biskupa Jurja Dubokovića

- ulica Šime Buzolića Tome

- ulica Higijeničkog društva

- parkiralište na Dolcu

- sanacija kanala na više lokacija

Za potrebe nanošenja novih slojeva kolničke konstrukcije, danas, 12. svibnja, započet će pripremni radovi nivelacije šahti, uklanjanja dotrajalih slojeva te stabilizacije postojećeg kolnika. Za vrijeme trajanja predmetnih radova bit će osigurana posebna regulacija prometa na navedenim lokacijama, o čemu ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

Ovim putem molimo sve sugrađane, a naročito stanare u blizini predmetnih lokacija, na strpljenje i razumijevanje.

Za sve eventualne nejasnoće građani se mogu obratiti na broj 091 600 8980.Protected with SiteGuarding.com Antivirus