Natječaji za udruge – pitanja i odgovori

S ciljem olakšavanja postupka prijave za Javni natječaj za financiranje programa i projekata za udruge s područja Grada Hvara, objavljujemo odgovore na pitanja pristigla u propisanom roku.

1. Molim pojašnjenje po pitanju prijave projekta ili programa, naime u uputama za prijavitelje i obrascima navodi nisu konzistentni jer u uputama za prijavitelje se navodi negdje samo “ projekt”, a negdje “projekt/program”,  kod opisnog obrasca nigdje se ne navodi program, a u PROR obrascu se navodi program/projekt u smislu naziva dok odmah niže se traže troškovi provedbe projekta. Dakle naše pitanje je dali svugdje ako prijavljujemo program koji traje 12 mjeseci zanemarujemo činjenicu da se traže samo podaci projekta i to možemo smatrati greškom u dokumentima za prijavu?

Grad Hvar financirat će projekte, programe i jednodnevne i višednevne manifestacije. Sukladno Uputama za prijavitelje isti prijavitelj može prijaviti maksimalno jedan program i/ili dva projekta.

U PROR obrascu se navode pod točkom 1. izravni troškovi programa/projekta/manifestacija, a što se odnosi na cjelokupni PROR obrazac.

Za svaki program/projekt/manifestaciju dostavlja se zasebni PROR obrazac.

 

2. Molim pojašnjenje po pitanju maksimalnog sufinanciranog iznosa za izravne troškove, naime u PROR obrascu se navodi da maksimalni iznos 20% vrijednosti proračuna projekta koji se traži od ugovornog tijela (dakle, ukupno 20.000,00 kuna ako se traži maksimalni iznos od 100.000,00 kuna), a u uputama za prijavitelje u točki 5.2 kod objašnjenja izravnih troškova navodi se maksimalni iznos u visini 20% vrijednosti projekta za troškove osoblja (dakle ako nam je primjerice vrijednost programa/projekta 200.000,00 kuna onda možemo dobiti za troškove osoblja 40.000,00 kuna), a opet u napomenama iste te točke navodi se maksimalni trošak osoblja da je 20.000,00 kuna. Dakle, naše pitanje je što je od ovih navoda točan navod?

Jedno i drugo je točan navod. 20.000 je maksimalan iznos koji se može zatražiti za financiranje troškova osoblja.

20 posto za financiranje troškova osoblja odnosi se na one koji nisu zatražili maksimalni iznos financiranja od 100.000,00 kuna.

 

3. U točki 6.1. Uputa za prijavitelje dva puta se navodi obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja samo što kod jednog dodatno stoji “ IZJ-FINAN” greška ili…?

U ovoj točki omaškom je dva puta naveden obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

4. Kao obveznu dokumentaciju u točki 6.1. navodi se i potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Hvaru, a nadalje u napomenama stoji da potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu nije nužno dostavljati jer će se utvrditi po službenoj dužnosti. Dakle naše pitanje je treba li priložiti u prijavi potvrdu o nepostojanju duga ili ne?

Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu je nužno dostavljati kao dio dokumentacije, a Grad će istu provjeriti po službenoj dužnosti.

 

5. Hoće li se sva pristigla pitanja i odgovori javno objaviti 18.02. zbog boljeg informiranja udruga i da imaju vremena ispraviti eventualne greške u prijavi?

Sva pristigla pitanja i odgovori bit će objavljeni do 18. veljače 2019. godine.Protected with SiteGuarding.com Antivirus