Natječaji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu za 2012. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – LINK

Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” LINKProtected with SiteGuarding.com Antivirus