Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu-2. izmjene.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 12. prosinca 2019. godine u 23:59 sati. Prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se putem e-mail adrese: margita.petric-hraste@hvar.hr

Sva dokumentacija nalazi se na poveznici:

0a.Obrazac-savjetovanja s javnoscu-2019

0b.Obrazac prijedloga na nacrt proracuna Hvar-2019

1)Grad Hvar Izmjene i dopune Proracuna 2_2019

2)Obrazlozenje Izmjena i dopuna Proracuna 2_ 2019

3)Izmjena i dopune Plana 2_2019

4)Izmjena Progama socijalne skrbi 2_2019

5)Izmjena Program JP u kulturi 2_2019

6)Izmjena Programa J.P. u sportu 2_2019

7) Izmjena Programa ostale udruge 2_2019

8a) Izmjena Programa izgradnje KI za 2_2019

8b) Prilozi za izmjenu Programa izgradnje 2_2019

9) Izmjena Programa odrzavanja KI 2_2019

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus