Lokalna Akcijska Grupa HVAR

Prema definiciji i praksi EU, LAG (Local Action Group) čine javni, privatni i partneri civilnog sektora s određenog ruralnog područja koje čini više susjednih zajednica, a obvezno uključuje predstavnike različitih društveno-ekonomskih kategorija. U Republici Hrvatskoj registrirani su kao udruge. Upravno tijelo LAG-a je reprezentativno, osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član trebao bi biti mlađi od 29 godina) i ravnopravnost spolova (najmanji udio od 30% žena). LAG treba predložiti integriranu lokalnu razvojnu strategiju koja se temelji na smjernicama upravnog tijela EU. U partnerstvu s privatnicima i javnim tijelima, LAG će provoditi lokalne razvojne strategije i upravljati javnim sredstvima. Budući da će Hrvatska uskoro postati članica Europske Unije, sredstva za ruralni razvoj ići će isključivo preko fondova za što je bitno stvoriti zajednički nastup, dakle partnerstvo. Tim putem stvara se i podloga dobivanja sredstava iz raznih izvora, tzv. matching funds, bez kojih je nemoguće ući u veće investicijske projekte. Za sve dionike, vrlo je važno obuhvatiti sve prioritete, jer u protivnom ono što nije definirano u strategiji na lokalnim razinama neće imati prednost pri ocjenjivanju projekata.
Otok Hvar je u potpunosti ruralno područje prema definiciji, kao što je i preko 90% Hrvatske. U Europskoj Uniji ruralno područje čini preko 91% područja. Kako je trenutno u fazi izrada strategije za dvogodišnje razdoblje, molim sve poduzetnike, poljoprivrednike, udruge, predstavnike/ice javnih tijela i vlasti i sve one koji imaju volje i interesa za uključenje da se pridruže u izradi iste. Četiri područja prema kojima će se raditi ova strategija su GOSPODARSTVO, KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA I ZAŠTITA OKOLIŠA, LOKALNA SAMOUPRAVA, SOCIJALNA PITANJA, OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO. Također bih molila da mi prema eng. SWOT analizi (snage, slabosti, prilike i prijetnje) svaki stručnjak/inja za pojedino područje, a koji to želi, pošalje prijedloge na e-mail: dalmatica.viva@gmail.com.
Grad Komiža se priključuje LAG-u Hvar, a očekuje se priključenje i grada Visa.
Hvala!

U ime LAG-a HVAR,
S poštovanjem,
Adela GolubProtected with SiteGuarding.com Antivirus