KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

-Konsolidirano financijsko izvješće Grada Hvara za 2017.godinu

-Bilješke

-Referentna stranicaProtected with SiteGuarding.com Antivirus