Izbori 2017 – Gradonačelnik

Na osnovi članka 53.  točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada HVARA, sastavilo je i objavljuje listu kandidata pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika grada Hvara.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA HVARA

1. Kandidat: Rino Budrović , Zamjenica kandidata: Ivana Tudor, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2. Kandidat: Jurica Miličić, Zamjenica kandidata: Magda Vučetić , HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

3. Kandidat: Rikardo Novak, Zamjenik kandidata: Kuzman Novak, Kandidat grupe birača

4. Kandidat: Ivan Visković, dipl oec, Zamjenik kandidata: Nikša Fle Danijelović, dipl. ing. el. , HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus