GRADSKO VIJEĆE

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Jurica Miličić, HDZ, predsjednik Vijeća

predsjednik.vijeca@hvar.hr

1. Nada Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka, potpredsjednica Vijeća

2. Vlado Biažević, KLGB nositelja Rikarda Novaka

3. Željko Obradović, KLGB nositelja Rikarda Novaka

4. Ana Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka

5. Karla Karković, KLGB nositelja Pjerina Bebića, potpredsjednica Vijeća

6. Andro Komazin, KLGB nositelja Pjerina Bebića

7. Ana Nuić, KLGB nositelja Pjerina Bebića

8. Fabijan Vučetić, SDP

9. Šimun Marko Fio, SDP

10. Ivo Tudor, HDZ

11. Marino Radojković, HSS

12. Joško Rosso, KLGB nositelja Joška Rossa

Protected with SiteGuarding.com Antivirus