GRADSKO VIJEĆE

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

predsjednik Vijeća

predsjednik.vijeca@hvar.hr

1. Nada Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka, potpredsjednica Vijeća

2. Jurica Miličić, HDZ, potpredsjednik Vijeća

3. Vlado Biažević, KLGB nositelja Rikarda Novaka

4. Željko Obradović, KLGB nositelja Rikarda Novaka

5. Ana Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka

6. Karla Karković, KLGB nositelja Pjerina Bebića

7. Andro Komazin, KLGB nositelja Pjerina Bebića

8. Ana Nuić, KLGB nositelja Pjerina Bebića

9. Fabijan Vučetić, SDP

10. Šimun Marko Fio, SDP

11. Ivo Tudor, HDZ

12. Marino Radojković, HSS

13. Joško Rosso, KLGB nositelja Joška Rossa

Protected with SiteGuarding.com Antivirus