Gradsko vijeće

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 1. Fabijan Vučetić, predsjednik
 2. Teo Jeličić, potpredsjednik
 3. Zoran Sansović, prof., potpredsjednik
 4. Ivana Visković, dipl. učit., vijećnica
 5. Mandica Huljić, vijećnica
 6. Jurica Miličić, mag. iur., vijećnik
 7. Vinko Ravlić, bacc. oec., vijećnik
 8. Frane Žuvela, vijećnik
 9. Katica Vučetić, vijećnica
 10. Katia Zaninović Dawnay, vijećnica
 11. Drago Carić, dr. med., vijećnik
 12. Tonči Dujmović, vijećnik
 13. Aleksandra Borčić, vijećnica

 

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus