GRADSKO VIJEĆE

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

1. Fabijan Vučetić, SDP, predsjednik Vijeća

predsjednik.vijeca@hvar.hr

2. Nada Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka, potpredsjednica Vijeća

3. Jurica Miličić, HDZ, potpredsjednik Vijeća

4. Vlado Biažević, KLGB nositelja Rikarda Novaka

5. Željko Obradović, KLGB nositelja Rikarda Novaka

6. Ana Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka

7. Pjerino Bebić, KLGB nositelja Pjerina Bebića

8. Karla Karković, KLGB nositelja Pjerina Bebića

9. Andro Komazin, KLGB nositelja Pjerina Bebića

10. Šimun Marko Fio, SDP

11. Ivo Tudor, HDZ

12. Marino Radojković, HSS,

13. Joško Rosso, KLGB nositelja Joška Rossa

Protected with SiteGuarding.com Antivirus