Grad Hvar kreće s projektom integralnog upravljanja kvalitetom destinacije

Turistička zajednica grada Hvara početkom ove godine pokrenula je IQM – Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Hvar, a u partnerstvu s gradom Hvarom te projektom Feel IQM Đurđice Šimičić i tvrtkom Interligo Anamarije Ciccarelli, u tijeku je provedba prve faze projekta – istraživanje mišljenja svih dionika u turizmu u gradu Hvaru, te gostiju koji  borave u gradu Hvaru i koriste usluge različitih dionika projekta. Realizacija projekta trajat će tri godine u nekoliko faza.
IQM je skraćenica od engleskog izraza Integral Quality Managementi predstavlja niz strateških odluka i akcija usmjerenih prema integralnom upravljanju kvalitetom u destinaciji. Cilj projekta  je usklađenost normi kvalitete između dionika u turizmu destinacije, ujednačavanje kvalitete poslovanja svih sudionika te poticaj na izvrsnost. Preduvjeti za provođenje IQM projekta u destinaciji su: dosadašnji niz uspješnih projekata u destinaciji, koji su temelj za nad standard u kvaliteti, kvalitetna komunikacija i želja za napretkom u destinaciji na svim razinama upravljanja, postojanje strateških razvojnih dokumenata te interesa za sinergijom kvalitete u destinaciji.
U prvom kvartalu 2019. godine održane su interaktivne radionice na kojima je sudjelovalo više od 70 sudionika – od stanovnika, preko iznajmljivača, agencija, hotelijera, ugostitelja, djelatnika u području trgovine i wellnessa – te su im prezentirani rezultati početne ankete o mjerenju zadovoljstva stanovnika grada Hvara. Uz autorice projekta na početnim auditima hotela sudjelovao je i konzultant za hotelski sektor Pero Matić, dugogodišnji turistički djelatnik s ekspertizom upravljanja u turizmu.
“Ovim projektom radimo iskorak u svim segmentima turističkog proizvoda grada Hvara, pri čemu je međusobno razumijevanje i suradnja svih dionika u projektu najbitnija. Sukladno Strategiji turističkog razvoja grada Hvara, IQM projekt logičan je nastavak provedbe zacrtanih ciljeva i to u dijelu poboljšanja kvalitete, konkurentnosti, zadovoljstva turista i kvalitete života u destinaciji”, ističe Petar Razović, direktor Turističke zajednice grada Hvara.
„U edukativnim programima osvještava se važnost kvalitete i način implementacije kvalitativnih elemenata u poslovanje. Izrađuje se knjiga standarda koja je u svakoj fazi usklađena sa potrebama i mogućnostima dionika, trendovima u turizmu i očekivanjima gosta. Slijedi faza implementacije, u početku sa svim relevantnim partnerima i dionicima turističkog i njemu komplementarnih sektora. U fazi  kontrole implementacije, mjeri se zadovoljstvo sudionika projekta, te gostiju koji su posjetili destinaciju, s naglaskom na kontinuiran napredak i inoviranje, kontinuirano unapređenje, sukladno potrebama i trendovima u turizmu”, zaključuju autorice projekta, Đurđica Šimičić i Anamarija Cicarelli.

Hvar x IQMProtected with SiteGuarding.com Antivirus