Financijsko izvješće i program rada nezavisne vijećnice gradskog vijeća Grada Hvara Katie Zaninović Dawnay

U nastavku se nalaze datoteke sa detaljnim financijskim izvješćem, te programom rada nezavisne vijećnice Katie Zaninović Dawnay:

1. Godišnji program rada za 2014. godinu

2. Financijski plan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

3. Program rada za razdoblje od 12.06 – 31.12. 2013 godine

4. Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

5. Financijski plan za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2013.Protected with SiteGuarding.com Antivirus