Proracun grada Hvara

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020.

22.09.2021.

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima

03.08.2021.

Odluku o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima OVDJE.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

03.08.2021.

Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do [...]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

03.08.2021.

Odluku o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.

Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu

03.08.2021.

Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus