Proracun grada Hvara

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

20.07.2020.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine

Financijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

20.07.2020.

Financijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

10.07.2020.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena [...]

Financiranje djelatnosti ustanova, društava i udruga građana od 2014. do 2019. godine

12.03.2020.

Izvještaj o sredstvima utrošenima za financiranje djelatnosti ustanova, društava, klubova i udruga građana iz proračuna Grada Hvara u razdoblju od 2014. do 2019. godine možete [...]

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

05.03.2020.

1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu 2. Referentna stranica 3. Bilješke
Protected with SiteGuarding.com Antivirus