Završeni konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom i stropnom osliku kazališta

Nakon izvršenog prvog dijela restauratorskih radova 2007.godine, a koji su bili nužni u sklopu građevinske sanacije objekta.

Sredinom 2010. godine započela je druga faza radova. Nakon prethodno izvršene provjere zatečenog stanja na stropnom osliku, zidnom osliku na pozornici i sondažnih otvora na zidu pristupne prostorije kazališta prvi korak je bio ispitivanje općih karakteristika bojanog sloja, zaštitnog sloja japan papira i gaze, djelomično uklanjanje zaštitnih slojeva poradi procjene učinkovitosti provedene preventivne zaštite. Na temelju tih podataka krenulo se u daljnju strategiju i metodologiju restauratorskih zahvata kojim se pokušalo maksimalno rekonstruirati izvorne i vratiti prvotne odlike izvornih materijala. Rekonstruktivni zahvati na stropnom osliku prvenstveno su izvedeni u formi retuša na dekorativnim biljnim ornamentima kojim se konačno integralno definirala kompozicija oslika. Na dijelovima gdje je nedostajala žbuka izvedeni su potrebni rekonstruktivni zahvati žbuke i pripadajućih elemenata armature kako bi se kompletirala površina stropa u jedinstvenu cjelinu.
Radov prve i druge faze izveo je Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Split. Ukupna vrijednost izvedenih radova obiju faza izosi približno 700.000 kuna.

Prije radova

Nakon radova

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO