ZA BESPLATNO PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA NAZOVITE KOMUNALNO HVAR

Kako bismo izbjegli ružne slike na našim ulicama pridružujemo se Komunalnom Hvar i apeliramo na odgovornost i savjest građana te ih podsjećamo da imaju pravo na besplatan prikup glomaznog otpada i mogućnost odlaganja te vrste otpada na reciklažnom dvorištu bez naknade. Svako samostalno odlaganje na odlagalište miješanog komunalnog otpada je zabranjeno.

***

Poštovani korisnici,

vrijeme je proljetnog čišćenja i pripreme za nadolazeću sezonu. Ovim putem skrećemo pažnju da imate pravo zatražiti BESPLATAN prikup glomaznog otpada jednom godišnje sa lokacije nekretnine.

Također, glomazni otpad se može svakodnevno, bez naknade, odložiti na lokaciji reciklažnog dvorišta (Ulica Antifašizma 33).

U glomazni otpad spada stari namještaj, veliki uređaji, madraci i ostali otpad većih gabarita. Često takav otpad sadrži opasne komponente koje, ako nisu pravilno zbrinute, dovode u opasnost zdravlje ljudi i štete okolišu.

Apeliramo na građane da ne ostavljaju svoj otpad pored otpadomjera i spremnika na javnoj površini, uz cestu kraj odlagališta ili, u najgorem slučaju, u prirodi.

Uz glomazni otpad, građani često na odlagalište neovlašteno odlažu gume i akumulatore, ta praksa se mora prekinuti, a navedeni otpad pravilno zbrinuti u reciklažnom dvorištu.

Želimo naglasiti da je svako samostalno odlaganje na odlagalište miješanog komunalnog otpada zabranjeno, a ujedno i nepotrebno jer je za svaku komponentu odvojeno sakupljenog otpada osigurano prikupljanje bez naknade u prostoru reciklažnog dvorišta.

Komunalno Hvar d.o.o.

***

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO