USVOJENA TERITORIJALNA STRATEGIJA RAZVOJA OTOKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Na jučerašnjoj, 24. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije usvojen je dokument Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije kao dopune Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. – 2027..
Dokument je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za otočno područje Splitsko-dalmatinske županije, čije je donošenje jedan od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za otoke.

Izradom Teritorijalne strategije pruža se potpora integriranom teritorijalnom razvoju koji se provodi u okviru ITP-a za otoke, Posebnog cilja 5(ii) „Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana“.
Praćenje provedbe Teritorijalne strategije, pravila i rokovi izvještavanja te format i sadržaj izvješća bit će detaljnije uređeni Sporazumom o provedbi Teritorijalne strategije koji se sklapa s Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU po stupanju na snagu ove Odluke.
Odluka o usvajanju stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

https://www.rera.hr/clanci/usvojena-teritorijalna-strategija-razvoja-otoka-splitsko-dalmatinske-zupanije/870.html

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO