Snimka 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 15. veljače 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

9. GV 1. točka – otvaranje sjednice, utvrđivanje dnevnog reda i verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 2. točka – pitanja vijećnika

9. GV 3. točka – Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 4. točka – Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

9. GV 5. točka – Prijedlog Zaključka o zaštiti od elektromagnetskih polja na području Grada Hvara

9. GV 6. točka – Izvješće gradonačelnika za period od 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine

9. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara

9. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme za poslovne prostore br1. u Fontiku

9. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 2. u Fontiku

9. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 3. u Fontiku

9. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o davanju gradskih stanova u najam

9. GV 12. točka – Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi

9. GV 13. točka – Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

9. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Sanacija pristana i muleta (Sveti Klement i Zaraće)

9. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izrada tehničke dokumentacije za projekt obalne šetnice od plaže “Galeb” u uvali Križna luka u uvalu Pokonji dol

9. GV 16. točka – Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada Hvara od 2022. do 2024. godine

9. GV 17. točka – Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2021. godini

9. GV 18. točka – Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2022. godinu

9. GV 19. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini i Plana provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini

9. GV 20. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4178, zk.ul. 216, k.o. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO