Snimka 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 10. prosinca 2021. možete poslušati na poveznicama.

7. GV 1. točka – Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

7. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

7. GV 3. točka – Prijedlog proračuna Grada Hvara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

7. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenju viškova prihoda prethodnih godina

7. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 6. točka – Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 7. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 8. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 9. točka – Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 10. točka – Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

7. GV 11. točka – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

7. GV 12. točka – Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022. godinu

7. GV 13. točka – Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020. godinu

7. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

7. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o prigovoru na Odluku o dodjeli stipendije – Zoa Abdulmar

7. GV 18. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO