Snimka 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. listopada 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

6. GV 1. točka – verifikacija zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

6. GV 2. točka – pitanja vijećnika

6. GV 3. točka – Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 4. točka – Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

6. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina

6. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

6. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

6. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2021. godinu

6. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Ugradnja sustava vertikalnog transporta u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković”

6. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Opremanje kina platnom i samostojećom konstrukcijom za platno

6. GV 16. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Radovi kompletnog retuša i završne obrade svih pilastara u objektu Loggia

6. GV 17. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj balustradi i lavu na zapadnom pročelju Loggie

6. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izrada idejnog projekta nove zgrade Osnovne škole Hvar

6. GV 19. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde u gradu Hvaru do mora – 4. faza

6. GV 20. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar

6. GV 21. točka – Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za poljoprivredu i ribarstvo

6. GV 22. točka – Prijedlog Odluke o izboru članova Povjerenstva za osnivanje javne ustanove u kulturi

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO