Snimka 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

GRB-HVARA-NOVI-manji-2a1

Audiozapise 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. travnja i 3. svibnja 2023. možete poslušati na poveznicama.

25. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

25. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

25. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina izravnom pogodbom č.zgr. 572/1 i 572/2, zk.ul. 866, k.o. Hvar – tvrđava Baterija

25. GV 4. točka – Prijedlog Pravilnika Grada Hvara o stipendiranju učenika s teškoćama u razvoju

25. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni cijene zakupnine poslovnih prostora 4. i 5. u zgradi Fontik, č.zgr 203, k.o. Hvar, Trg Sv. Stjepana 42

25. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja projekta: Ugradnja sustava vertikalnog transporta u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” na daljnje upravljanje i održavanje

25. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Vanđela  Božitković”

25. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Vanđela  Božitković”

25. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2023./2024.

25. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje br.4-06-PMPO-2023

25. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Pais

25. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o određivanju lokacije za vraćanje skulpture “Izvor novog života”

25. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sudskih postupaka u kojima je stranka Grad Hvar

25. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Zaštitarske usluge na površinama javne namjene grada Hvara

25. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2022. godini

25. GV 16. točka – Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2023. godini s Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

25. GV 17. točka – Prijedlog provedbenog Plana unaprijeđenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Hvara za 2023. godinu

25. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća za Zdravstveni centar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO