Snimka 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 31. siječnja 2023. možete poslušati na poveznicama.

23. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 20., 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

23. GV 2. točka – Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnice Ane Nuić i početak obnašanja mandata vijećnika Ivice Bilandžića

23. GV 3. točka – Pitanja vijećnika

23. GV 4. točka – Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2023. godinu

23. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

23. GV 6. i 7. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nagodbe i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude nagodbe

23. GV 8. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine č.zgr. 572/1 i 572/2, zk.ul. 866, k.o. Hvar – tvrđava Baterija

23. GV 9. točka – Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Hvara za 2024. godinu

23. GV 10. točka – Prijedlog Odluke spajanju trgovačkih društava kojima je Grad Hvar jedini osnivač i član društva

23. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Zaključka o spajanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Hvara

23. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Hvara

23. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2023. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2023. godini

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO