Snimka 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 10. i 19. kolovoza 2022. možete poslušati na poveznicama.

15. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

15. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

15. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i  imenovanja

15. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni plana o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama

15. GV 5. točka 1 dio – Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612”

15. GV 5. tocka 2 dio – Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612” – nastavak

15. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

15. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada Hvara

15. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o donošenju III (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

15. GV 9. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju projekta izgradnje novog gradskog groblja “Kruvenica” u Hvaru

15. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o visini naknade u fazi izgradnje za dodjelu na korištenje grobnog mjesta novog gradskog groblja “Kruvenica” u Hvaru

15. GV 11. točka – Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Hvar

15. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Hvar

15. GV 13. točka – Prijedlog Odluke o prihvaćanju zahtjeva za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 4620, k.o. Hvar

15. GV 14. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 1380/1, k.o. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO