Otočko natjecanje Prve Pomoći-12.03.2011.


GRADSKO NATJECANJE PODMLATKA I MLADEŽI HCK-HVAR 2011.
Osnovna škola Hvar,sportska dvorana,12.03.2011.godine u 9,00 sati
U skladu sa Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske,Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta,te pravilima natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa,održalo se ovo natjecanje na razini otoka Hvara.
Manifestaciju je pozdravio ravnatelj O.Š.Hvar, Duško Kovačić,ravnateljica CK Maja Budrović,
te u ime grada Hvara ,zamjenik gradonačelnika Frane Bibić.
Na Gradskom natjecanju natjecale su se ekipe iz osnovnih i Srednje škole s područja otoka.
U kategoriji podmladka nastupile se tri ekipe i to:
-Osnovna škola Hvar pod zaporkom REDIKULI
-Osnovna škola Jelsa pod zaporkom MEDICAL
-Osnovna škola Stari Grad pod zaporkom LAVICE
U kategoriji mladeži natjecale su se dvije ekipe Srednje škole Hvar i to:
– ekipa odjeljenja Hvar pod zaporkom PUFLICE i
– ekipa odjeljenja Jelsa pod zaporkom ŠTRUMFETE.
Tema natjecanja:
1.Pokret Crvenog križa
2.Međunarodno humanitarno pravo
3.Prava čovjeka i prava djece
4.Znanja i vještine u pružanju prve pomoći (test i praksa)
Pobjednici natjecanja stječu pravo natjecanja na Međužupanijskom natjecanju(županije Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) koje će se održati 16.travnja u Imotskom.
EKIPA POMLADKA : (Pobjednici) EKIPA MLADEŽI: (Pobjednici)
O.Š.Petra Hektorovića-Stari Grad S.Š. Hvar
1.Leona Buratović 1.Marija Vučetić
2.Nikol Petrić 2.Tereza Domančić
3.Josipa Radoslavić 3.Lucija Petrić
4.Ivana Radoslavić 4.Roza Tudor
5.Klara Kovačević 5.Dubravka Ilišković
6.Denijal Habibović 6.Ines Vehabović
Mentor:Andreja Kovačević Mentor: Margita Jurić -Anna Tomičić
Za Povjerenstvo : Milena Filičević
Za Crveni križ : Maja Budrović

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO