Oglas za prijam u službu na radno mjesto – viši referent za uredsko poslovanje

Na temelju članaka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), pročelnik JUO Grada Hvara raspisuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto III. kategorije – viši referent za uredsko poslovanje u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (1 izvršitelj/izvršiteljica – m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene na duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka službenika na posao s bolovanja odnosno porodiljnog tj. rodiljnog dopusta.

Tekst oglasa s uvjetima i potrebnom dokumentacijom nalazi se OVDJE.

 

Foto: Pexels

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO