Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru (Službeni glasnik Grada Hvara 16_06)

Odluku pogledajte OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO