Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine

Na temelju članka 12., 21. i 22 Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“ br: 10/17, 8/19 i 1/22) i provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-01/24-02/84, URBROJ: 2181-2/01-01/1-24-01 od 27. veljače 2024. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 11. ožujka 2024. godine, gradonačelnik Grada Hvara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO