Obavijesti o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/21-01/07, URBROJ: 2128/01-01/1-21-03, od 11. listopada 2021. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se:

– Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija

– Obavijest o dodjeli studentskih stipendija

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO