Obavijesti o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 602-04/20-01/03, URBROJ: 2128/01-01/1-20-01, od 13. listopada 2020. godine,  oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se:

Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija

Obavijest o dodjeli studentskih stipendija

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO