OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO