Natječaji za radna mjesta

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – prometni redar

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – prometni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (2 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (1 izvršitelj/izvršiteljica – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

 

Oglas za prijem u službu na radno mjesto pomoćni radnik na spomenicima kulture

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 144/20, dalje u tekstu ZSN), Grad Hvar raspisuje Oglase za prijam u službu na radno mjesto:

 

 

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći

  • pomoćni radnik na spomenicima kulture, puno radno vrijeme – OVDJE
  • pomoćni radnik na spomenicima kulture, pola radnog vremena – OVDJE

JAVNA USTANOVA U KULTURI RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove u kulturi HVAR 1612, čl. 10 i 11. Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 od 13. studenoga 2023. te čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 na sjednici 29. siječnja objavljuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik za međunarodnu suradnju, projekte i marketing te za radno mjesto tehničar za održavanje / kućni majstor.

Više u tekstu natječaja: OVDJE.